All for Joomla All for Webmasters
 

A Magyar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti Társaság tagjai között elsősorban a szájsebészeti és arc-, állcsontsebészeti szakma művelői találhatóak, de a Társaság örömmel látja köreiben a társszakmák képviselőit és a szakma támogatóit is.

A tagság feltétele, hogy a vezetőség a jelentkezést elfogadja, valamint, hogy az éves tagdíj befizetésre kerüljön.

Társaságunk taglétszáma jelenleg 220 fő.
A tagok jogai és kötelességeit a Társaság Alapszabálya részletesen ismerteti.

A Társaság tagjai lehetnek:

Rendes tagok

Rendes tagja lehet a Társaságnak az az egyetemet végzett általános orvos, fogorvos, aki maxillofaciális sebészeti, dentoalveoláris sebészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy az arc- állcsont és szájsebészet valamelyik területén dolgozik ill. dolgozott, kötelezi magát a Társaság alapszabályainak betartására, felvételét az Elnökséghez intézett belépési nyilatkozatában kéri, és az akit a Társaság tagjai sorába felvesz. A Társaság rendes tagja köteles rendszeresen fizetni az előírt tagdíjat.

Ifjúsági tagok

Ifjúsági tag lehet a magyar vagy külföldi állampolgárságú, egyetemet látogató hallgató, illetve olyan általános orvosi vagy fogorvosi diplomával rendelkező 35 év alatti kolléga, aki több éve szájsebészeti fekvőosztályon, szakrendelésen dolgozik, a Társaság szakága iránt különös érdeklődést mutat, a Társaság Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri és őt az Elnökséghez benyújtott kérelme alapján az a Társaság tagjai közé felveszi. Az ifjúsági tag diplomája megszerzését követő második év végéig tagdíjat nem fizet. Szakvizsgája megszerzését követően automatikusan, rendes taggá válik.

Az ifjúsági tag felvételi kérelméhez csatolni kell az illető kolléga munkahelyi elöljárójának támogató nyilatkozatát is.

Pártoló tagok

Pártoló tagok olyan jogi és természetes személyek, amelyek, illetve akik a Társaság céljai elérésének segítése érdekében csatlakozni kívánnak ahhoz, akiket az Elnökség kérelmük benyújtása alapján tagként felvesz és akik az Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elismerik, valamint a pártoló tagsági díjat megfizetik. A pártoló tagsági díj a mindenkori rendes tagsági díj tízszerese, de ezt a Társaság Elnöksége csökkentheti. A jogi személy mint pártoló tag, a Társaság munkájában képviselője útján vesz részt. A jogi személy csak vezető munkatársát jelölheti meg képviselőjeként.

Tiszteletbeli tagok

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a maxillofaciális sebészet, a szájsebészet területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a Társaság Elnökségének ajánlására a Társaság Vezetősége választja.

Örökös Tiszteletbeli Elnök

Örökös Tiszteletbeli Elnök lehet az a magyar állampolgár, aki a maxillofaciális sebészet, szájsebészet területén meghatározó, kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki, kiemelkedő eredményeket ér el. Az Örökös Tisztelebeli Elnököt a Társaság Elnökségének ajánlására a Társaság Vezetősége választja.

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok