Arc-, Állcsont- És Szájsebészet és Dento-alveolaris Sebészet Szakképzésekről (2020.09.24.)

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176406.336320

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154386.333678

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130828.333670

64.2011.-XI.-29.-NEFMI rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

https://semmelweis.hu/fok-tovabbkepzes/files/2020/04/64.2011.-XI.-29.-NEFMI.pdf

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET (22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet)

1. Képzési idő: 70 hónap
2. Képzési program:

2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgősségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    17 hó fogászati képzés egyetemi képzőhelyen:
ca)    az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat
cb)    a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat

2.2. 46 hónap szakgyakorlati képzés:
a)    10 hó dentoalveolaris sebészet
b)    8 hó maxillofacialis sebészet
c)    12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet
d)    3 hó traumatológia
e)    3 hó általános sebészet
f)    7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete
g)    3 hó fül-orr-gégészet

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. A 2. év végén (vagy végéig) a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni.
3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

szakk01

szakk01

szakk01

szakk01

szakk01

szakk01

szakk01

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok