Prof. Piffkó József szakmai kollégium elnökének levele

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Mint az mindannyiótok számára ismert, az országos szakképzési koncepció átdolgozásával együtt az arc-, állcsont- és szájsebészeti szakképzési feltételekben is jelentős változások várhatóak. A széleskörű szakmai konszenzus alapján kialakított, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság – Szakképzési Fejlesztési Főosztály által támogatott koncepció várhatóan 2021. januártól lép életbe. Az arc-, állcsont- és szájsebészeti szakképzésbe történő belépés előfeltétele lesz a kettős (orvos-fogorvos) diploma.

A koncepció alapján a graduális képzésüket befejezett orvosok fogorvostanhallgatóként végzik a Fogorvostudományi Karok 3-4-5. évfolyamát. A másoddiplomás képzés költségeit az Innovációs és Technológiai Minisztérium vállalja a teljes képzési időre. Várhatóan évente országosan a 4 fogászati képzést biztosító egyetemi központban összesen 6 államilag finanszírozott helyet biztosítanak a szakmai utánpótlásképzés céljára.

A végzett orvos szerződést köthet a fogorvosi tanulmányai idejére az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósággal. Amennyiben szerződést kíván kötni, a mindenkori rezidensi fizetésnek megfelelő ösztöndíjban is fog részesülni. Ezen intézkedés fő célja, hogy a frissen végzett általános orvos - arc- állcsont- szájsebészet szakirányú képzése esetén - ne kerüljön financiális hátrányba a más szakirányt választó hasonló korú kollégáival szemben. Az ösztöndíj és az ingyenes fogorvos képzés elnyerése két előfeltételhez kötött:

1) az érintett kolléga vállalja, hogy a fogorvosi képzés alatti ösztöndíj folyósítás idejének megfelelő időtartamra, tehát 3 évig a szakképzés befejezését követően az állami egészségügyi ellátásban helyezkedjen el.

2) a térítésmentes másoddiplomás képzés előfeltétele, hogy az érintett vállalja, hogy a szakképzése végén arc-, állcsont- és szájsebészet szakvizsgát tesz a térítésmentes fogorvosi tanulmányok fejében.

Ezt a kitételt annak érdekében kellett megtenni, hogy a költségtérítés nélkül megszerzett másoddiploma után az állami szektor pályaelhagyásának lehetőségét minimalizálni és a maxillofacialis utánpótlást biztosítani lehessen. A második diploma megszerzését követően pedig megkezdődik a szakirányú szakképzés, melynek feltételrendszere az összes egyéb orvosi szakirányok szakképzési feltételrendszerének felel meg. A szakképzés időtartama 4 év.

Összefoglalva tehát 2021-től lehetőség lesz arra, hogy a szakorvosjelölt az eddigi 6 év helyett 7 év alatt, a szakvizsga mellett egy második diplomát is megszerezhessen. Mindezt úgy, hogy ezért nem kell milliókat saját zsebből kifizetni, és még az egyetemi tanulmányai idejére is egy rezidensi fizetésnek megfelelő összegben részesül.

Tekintettel arra, hogy ez az új szabályozás valószínűleg a parlamenti jóváhagyási procedúrát követően először a 2021 nyarán végzett orvosokat érinti, a szakmának szembe kell nézni azzal a hátránnyal a fent leírt rengeteg előnnyel szemben, hogy 2021-2024 között, amíg az első szakvizsga jelölt csapat meg nem kezdi a szakképzését,tehát azok fogorvosképzésének ideje alatt, az ellátó helyeken a friss szakmai utánpótlás elmarad. Ennek a hátránynak a kiküszöbölésére Dr. Páva Hanna főigazgató-helyettes államtitkár asszonnyal azt a megállapodást sikerült a Szakmai Kollégiumnak elérni, hogy nevezett időszakban, 2024-ig, a jelentkező szakvizsga jelölteknek lehetőségük lesz a kétféle modell között választani.

Az egyik opció, hogy másoddiplomát szereznek és ezt követően a 4 éves szakképzési rendszerben végzik a szakképzésüket, a másik lehetőség, hogy a mostani jelenlegi szakképzési rend szerint 6 év alatt általános orvosi diplomára épített képzési rendszert választanak. A jelentkezőknek mind a két opciót fel kell kínálni a rendszerbevételi eljárás során. A döntésüket követően vagy a szakképzési rendszer megkezdésének irányába, vagy a fogorvoskari tanulmányok irányába kell a jelölteket irányítani. 2024-ben ez a megoldás kivezetésre kerül.

Úgy gondolom, hogy a fent leírt hosszadalmas szakmapolitikai egyeztetéseket követő általam vázolt megoldás optimális módon képviseli a szakma érdekeit. Ezúton is engedjék meg, hogy a szakma összes képviselőjének, de kiváltképp a Szakmai Kollégium összes tagjának, illetve a szegedi Klinika orvoscsapatának külön megköszönjem azt az áldozatos, kitartó munkáját és segítségét, amellyel támogatták ennek a fontos, és jövőbe mutató szakmapolitikai lépésnek a megvalósulását. Az új szakképzési terv mindemellett egyértelműen definiálja a szakvizsgajelöltek által teljesítendő műtéti számokat és elvégzendő műtéti típusokat, amely szintén jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy szakképzési helytől függetlenül országos szinten egységes szakmai színvonal valósuljon meg a szakképzés során.

Az országos Szak- és Továbbképzési Központ elképzelésének megfelelően definiáltuk a szakképzés közben elérhető kompetenciaszinteket, illetve az azok eléréséhez szükséges feltételrendszert is. A korábban szintén a Szakmai Kollégium és a szakma képviselői által közösen kidolgozott, egységes szakvizsga feltételrendszerrel kiegészülve úgy érzem, hogy Magyarországon eljutottunk oda, hogy egy európai szinten is kiemelkedő, a szakvizsgajelöltek célját és a szakma érdekeit maximálisan figyelembe vevő szakképzési rendszert sikerült kialakítanunk, amelynek - reményeink szerint - a következő évtizedekben a szakma képviselőin túl országszerte a betegeink is jelentős haszonélvezői lesznek.

A Szakmai Kollégiumi Tagozat elnökeként nem marad más hátra, mint még egyszer megköszönjem azt a kollegiális hozzáállást és azt a baráti segítséget, amelyet folyamatosan és immáron évek óta kapok a szakma képviselőitől. Bízom abban, hogy a jövőben is közösen dolgozunk majd az előttünk álló, számos szakmapolitikai feladat megoldásában, kiemelve az országos szintű szakmai lefedettség, és a különböző szakmai központok személyi-, tárgyi- és működési feltételeinek javítását érintő kérdéseket.

Az előttünk álló nyári hónapokra mindenkinek jó pihenést és jó egészséget kívánva, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözöl Szegedről:

Piffkó József

Szakmai Kollégiumi elnök

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok