All for Joomla All for Webmasters
 

Tisztelt Kolléganők, Kollégák, kedves Barátaim,

Az elmúlt év végén, Visegrádon megtartott, nagysikerű Kongresszuson -a Tagság és a Vezetőség döntése értelmében- személyemet választották a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság elnökévé. Kérem, engedjék meg, hogy megtisztelő bizalmukat ezúton is megköszönjem.

 

Új elnöki ciklus kezdetekor óhatatlanul felmerül, hogy mi az a gyakorlat, melyen változtatni kellene, milyen új irányt kellene vennie Társaságunknak. Nos én úgy gondolom, hogy nincs szükség alapvetően új irányvonalra, a Társaság alapvető céljait, működési kereteit már az alapításkor helyesen tűztük ki. Óvni kell a szakma színvonalát, motiválni, oktatni az utánpótlást, továbbképezni, szinten tartani a szakorvosokat, minél szélesebb körben ismertetni szakmánk tevékenységi körét.

Meg kell alkotnunk végre szakmai protokolljainkat. A dentoalveoláris és maxillofaciális beavatkozások leírására megkértem Társaságunk két Alelnökét, Orosz Mihályt és Oberna Ferencet. Ők munkacsoportokat szerveznek majd, melyben -szándékaim szerint- nem csak a Vezetőség tagjai, hanem a Tagság is részt vesz majd. Az egyes műtétek-eljárások-kezelések részletes leírása segíti az új beavatkozási kódok kialakítását, mely minden bizonnyal jobb, átláthatóbb finanszírozást eredményez majd.

Kényszerű okokból foglalkoznunk kell a tagdíjak ügyével is. Sajnos az elmúlt években sok Tagtársunk gondolta úgy, hogy tagdíjfizetés nélkül is tagja lehet Társaságunknak. Az elkövetkezőkben munkatársunk mindenkit telefonon, vagy e-mailben meg fog keresni, adategyeztetés, esetleges tagdíjfizetés-elmaradás miatt. Az ezzel kapcsolatos kommunikációt és munkát Társaságunk Főtitkára, Joób Fancsaly Árpád barátom irányítja.

El kell határolni magunkat azoktól a Kollégáktól, akik nevük mögé írva, a pácienseket megtévesztő, mögöttes szakképesítést nem tartalmazó címet használnak. Ennek a feladatnak a koordinálására Bogdán Sándor barátomat kértem meg.

Az elmúlt évben került bejegyzésre Társaságunk Alapítványa. Huszák András barátom és csapata idén fogja valóra váltani azon reményeinket, hogy a tagjainkkal már eddig is kapcsolatban álló cégekkel szponzori szerződést kötünk. Az általuk befizetett összegekből lehetőségünk nyílik majd fiatal Kollégák tanulmányútjainak, kongresszusi részvételeiknek támogatására, publikációikkal kapcsolatos kiadásokra. A megkötendő szponzori szerződések természetesen nem jelentenek egyfajta centralizációt, így az érintett cégekkel eddig kiépített és ezután kialakuló személyes kapcsolatokat nem érintik majd.

Átalakítjuk a MAÁSZT-honlapot is. Vuity Drazsen Kollégámat kértem meg, hogy tekintse át az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. Célunk, hogy a honlapra felkerülő információk napra készek legyenek, a honalap tényleg hasznos felület legyen, ne csak információt közöljön, de „használni” is lehessen. Ennek értelmében, a jövőben jelszóval védett tartalmakat, online tag- és tagdíjnyilvántartást, online tagdíjfizetési lehetőséget is meg szeretnénk valósítani. A honlapon lehetőséget kívánunk adni az Alapítványt támogató cégek megjelenésének. Tervezzük, hogy a tagtársaink hazai és külföldi folyóiratokban megjelent publikációi is elérhetőek lesznek.

 A Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikája (a MAÁSZT szakmai hátterét felhasználva) élére áll a hazai arc-, állcsont- szájsebészeti továbbképzéseknek. Az általános orvosi diplomára alapozott, ún „új” arc-, állcsont- szájsebészeti tanfolyamok akkreditálása az egyetemek általános orvoskarainak szakképzési rendszerébe illeszkedik. Terveink szerint, továbbképzési ciklusonként ciklusonként 1-2 alkalommal, többnapos, szakmánk teljes profilját érintő, kötelező szintentartó tanfolyamot szervezünk, mely során a szükséges pontszámot meg lehet majd szerezni. Tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része fogorvosi diplomára alapozott ún „régi” szájsebészeti szakvizsgával, illetve dentoalveoláris sebészeti szakvizsgával rendelkezik, az ő számukra is akkreditáljuk majd tanfolyamainkat. Kell tudni azonban, hogy dentoalveoláris sebészek továbbképzése az egyetemek fogorvosi karainak szakképzési rendszeréhez tartozik, így ez ügyben velük kell majd egyeztetnünk.

 A továbbképzés szakmai programjának koordinálására felkértem Barabás József professzor Urat.

 Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a dentoalveoláris és maxillofaciális szakmák egymásra épülő, szoros együttműködést igénylő diszciplínák.

 A jövőben javítani szeretnénk Társaságunk, a vezető szakembereink által jegyzett Szakmai Kollégiumi Tagozat és Tanács és a fogorvosi szakma vezető képviselői közötti kapcsolatokon, elsősorban, ami a közös továbbképzések szervezését, a szakvizsgák rendszerét illeti.

Soron következő kongresszusunkat Szentirmai Annamária szervezi Budapesten. Hagyományainkhoz híven, idén Nemzetközi Danubius Symposiummal egészül ki a rendezvény, a Magyar Traumatológusok Társasága szatellita szekcióval vesz részt, traumatológia témakörben precongress-kurzus kerül megszervezésre.

A 2014-es, Európai Kongresszus első értesítője már elérhető honlapunkon. Kérem Kollégáimat, hogy minél többen, minél több előadással legyünk ott Prágában.

Társaságunkat az a megtiszteltetés érte, hogy ezen a Kongresszuson, vendégtársaságként, meghívást kaptunk egy önálló, általunk választott témában tartandó, 1.5 órás szimpóziumra. Ennek a felkérésnek természetesen eleget teszünk.

Az Elnök és a Főtitkár adminisztratív segítésére munkatársamat, Szegedi Erzsébetet kértem fel. Kérem, hogy tagsági ügyekkel, tagdíjakkal, adategyeztetéssel kapcsolatban, Vele vegyék fel a kapcsolatot.

Pénztárosunk Raskó Zoltán és a Társaság könyvelőirodája Szegeden dolgoznak azon, hogy pénzügyeink rendben legyenek.

Még egyszer köszönöm megtisztelő bizalmukat, jó egészséget és munkát kívánva

Üdvözli Önöket

Dr. Németh Zsolt
a MAÁSZT Elnöke

Budapest, 2012.február. 21.

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok