All for Joomla All for Webmasters
 

A Magyar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti Társaságot 1996-ban alapították. Korábban a szájsebészeti szakma képviselői a Magyar Fogorvosok Egyesületének szájsebészeti szekcióján belül szervezték szakmai összejöveteleiket.

A Társaság első, alapító elnöke Szabó György egyetemi tanár volt. Őt követte Kovács Ádám professzor, Barabás József professzor, Olasz Lajos professzor, Piffkó József professzor, Németh Zsolt egyetemi docens. Jelenleg Szalma József egyetemi docen az elnök.

Az eltelt 17 évben a szakma alapvető fejlődésen ment keresztül. Társaságunk a MOTESZ tagja lett, évenként rendezünk nemzeti kongresszust, 3 évente Danubius szimpóziumot, rangos nemzetközi részvétellel. Számos hazai és nemzetközi szaktekintélyt fogadtunk tiszteletbeli taggá. Kollégáink számára - a volt keleti tömb országai közül elsőként - lehetővé tettük az Európai szakvizsga (UEMS) teljesítését.

Létrehoztunk két különálló szakvizsgát, a dentoalveoláris és maxillofaciális szakterület iránt érdeklődő kollégák számára. Ma hazánkban arc-állcsontsebészeti szakképesítést csak általános orvosi diplomával lehet szerezni, míg a dentoalveoláris sebészeti szakvizsga kizárólag fogorvosi diploma után szerezhető meg. Gyors ütemben nő azon kollégák száma, akik kettős (általános orvos-fogorvos) képesítést szereznek. Egyetemi oktatásunk és szakorvosképzésünk is megfelel az Európai Uniós normáknak.

Az arc-, állcsont- szájsebészeti szakma önálló Tagozattal és Tanácscsal rendelkezik a Szakmai Kollégiumon belül.

Az Európai Cranio-Maxillofaciális Sebészeti Társaság (EACMFS) és a Nemzetközi Maxillofaciális Sebészi Társaság (IAOMS) vezetőségébe delegáltunk tagokat. A Német Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság szakfolyóirata a mi Társaságunknak is hivatalos publikációs fóruma.

Támogatók

sponsors400

Egyetemi klinikák

univ clinic

Társaságok

tarsasagok

Folyóiratok

folyoiratok